SÜRDÜRÜLEBİLİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitim, sürdürülebilirliğin bütün alt başlıklarında çok önemli bir role sahiptir. Bütün alt başlıklarında olduğu gibi dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilirliği konusunda da çok önemli bir role sahiptir. Yaşadığımız evrende yaşamın mümkün olduğu bir başka gezegen henüz keşfedilememiştir. İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için içinde yaşadığı dünyayı koruması ve sahip olduğu kaynakları bilinçli kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Çağımızın en önemli sorunu olan iklim değişikliğe ile bütün insanlık hep birlikte savaşmak zorundadır. Peki, bu savaşı iklim değişikliği gerçeği, etkileri ve gezegenin bunu önleyebileceği yollar hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan günümüz gençleriyle kazanmak ve bu soruna yönelik etkili uygulamalar gerçekleştirmek mümkün olabilir mi? Bu sorunun cevabı maalesef “hayır” olacaktır. Bunun için biz eğitimciler neler yapabiliriz?

Uzun süredir devam eden iklim değişikliği eğitiminin gerekliliği konusundaki tartışmalar, bu konunun bilim, matematik ve sosyal bilimlerde öğrenmenin merkezi haline geleceğine işaret etmektedir. Pek çok ülkede eğitim müfredatlarında bir konu başlığı olarak yer alan iklim değişikliğinin bağımsız bir ders olarak okutulması, özellikle bu konu hakkında bilgi kaynaklarını dikkatle değerlendiren, gerektiğinde şüphecilik sergileyen ve üzerinde yaşadığımız dünyanın, ekosistemin nasıl çalıştığı hakkında bilinçli sonuçlar çıkaran, eleştirel düşünme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek için belki de en iyi uygulamalardan biri olacaktır.

Öğrencilerde farkındalık yaratan ve aynı zamanda onları iklim sorunlarıyla mücadele etmek için hazırlayan bir müfredat oluşturmak artık her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. İklim değişikliği dersi kapsamında, birçok şeyin yanında, ısıtma soğutma, maddenin halleri, su döngüsü, sera etkisi, farklı enerji türleri, karbon emisyonları ve karbon ayak izi, hava durumu ve mevsimler gibi konularda öğrenciler bilgi sahibi olacaklardır. Bu süreçte öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Her şeyden önce öğretmenlerin uzun süreli bellekte kalıcılığı artıran öğretim stratejilerini ve öğretim teknolojilerini kullanmaları gerekmektedir.

Özellikle öğretmenler doğru iklim değişikliği eğitimi müfredatının oluşturulmasında ve öğrencilerin çevre yönetimi, karar vericilik ve etik gibi konuları keşfetmelerine olanak sağlamada önemli bir rol üstlenmektedirler. İklim değişikliği nesiller arası bir kaygıdır ve yenilikçi bir müfredat öğrencilerin kriz hakkında dikkatli düşünmeleri, sürdürülebilir çözümler bulmaları ve bu çözümleri uygulayabilmeleri için gerekli olan eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği, iletişim, medya ve teknoloji okur yazarlığı gibi 21. yy becerilerinin gelişmesini de sağlayacaktır.

Karmaşık bir konu olan iklim değişikliği hakkında müfredat geliştirmek ilk etapta eğitimcileri ürkütebilir. Öğretmenlerin ve program geliştiricilerinin etkili bir program geliştirebilmeleri için öncelikle ilgili yaşa uygun içeriğe, sürükleyici ve deneysel bir metodolojiye sahip ders planlarına ve en önemlisi, belirli öğrenme çıktılarına sahip bilimsel olarak derecelendirilmiş bir müfredata odaklanmaları gerekir. Ayrıca öğretmenin dijital çağın sunduğu olanakları da sınıfta kullanması beklenir. Bu konuda STEM4CLIM8 projesi öğretmenler için ulaşılabilir ve etkili bir kaynak görevini görecektir. Proje kapsamında geliştirilen ders planları, iklim değişikliğinin entegre edildiği Minecraft oyunu ve Raspberry Pi tabanlı bilgisayar konsolu öğretmenlerin iklim değişikliği öğretiminde kullanabilecekleri önemli araçlardan bazılarıdır. Bu araçların kullanımına yönelik öğretmen deneyimleri proje web sayfasında paylaşılacaktır.

 

STEM4CLIM8 SOSYAL MEDYA HESAPLARINI İZLEMEYE DEVAM EDİNİZ: Facebook / Twitter