ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH

Η εκπαίδευση έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις υποκατηγορίες της αειφορίας. Έχει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα της ζωής στη γη, όπως αναφέρεται σε όλα τα υποκεφάλαια της. Δεν έχει ανακαλυφθεί άλλος πλανήτης στο σύμπαν όπου υπάρχει ζωή. Τα ανθρώπινα όντα πρέπει να προστατεύουν τον κόσμο στον οποίο ζουν, προκειμένου να διατηρήσουν την ύπαρξή τους και πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν συνειδητά τους πόρους που διαθέτουν. Το σημαντικότερο πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι όλη η ανθρωπότητα πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στην κλιματική αλλαγή όλοι μαζί. Είναι, λοιπόν, δυνατόν να κερδηθεί αυτός ο αγώνας με τη σημερινή νεολαία, η οποία δεν έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με το ζήτημα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τους τρόπους με τους οποίους ο πλανήτης μπορεί να το αποτρέψει και είναι δυνατόν να επικαιροποιήσει αποτελεσματικές πρακτικές σχετικά με το πρόβλημα αυτό; Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα ήταν δυστυχώς "όχι". Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό ως εκπαιδευτικοι;

Οι συζητήσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις όσον αφορά την κλιματική αλλαγή που συνεχίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναφέρουν ότι το θέμα αυτό θα αποτελέσει το κέντρο της μάθησης στις επιστήμες, τα μαθηματικά και τις κοινωνικές επιστήμες στο εγγύς μέλλον. Σε πολλές χώρες, η διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής ως θεματικής ενότητας στο πρόγραμμα σπουδών, θα μπορούσε να είναι μια από τις καλύτερες πρακτικές για την ανατροφή ατόμων που αξιολογούν με λεπτότητα τις πηγές πληροφοριών από αυτή την άποψη, επιδεικνύουν σκεπτικισμό όταν αυτό απαιτείται και αποκτούν μελετητικά αποτελέσματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κόσμου στον οποίο ζούμε και του οικοσυστήματος και που διαθέτουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. 

Η δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών που ευαισθητοποιεί τους μαθητές και τους προετοιμάζει για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Στο πλαίσιο ενός μαθήματος για την κλιματική αλλαγή, οι μαθητές θα έχουν γνώσεις για θέματα όπως η θέρμανση, η ψύξη, οι καταστάσεις της ύλης, ο κύκλος του νερού, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι διάφοροι τύποι ενέργειας, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το αποτύπωμα άνθρακα, οι καιρικές συνθήκες και οι εποχές, εκτός από πολλά άλλα.  Σε αυτή τη διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Πρώτα και πάνω απ' όλα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες διδασκαλίας και στρατηγικές διδασκαλίας που αυξάνουν τη μακροπρόθεσμη εμμονή στη μνήμη.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προγράμματος σπουδών για τη σωστή εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και στη διασφάλιση ότι οι μαθητές ανακαλύπτουν θέματα όπως η περιβαλλοντική διαχείριση, η λήψη αποφάσεων και η ηθική. Η κλιματική αλλαγή είναι μια διαγενεακή ανησυχία και ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επικοινωνία και ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης και την τεχνολογία, που απαιτούνται για να σκεφτούν οι μαθητές προσεκτικά για τις κρίσεις, να βρουν βιώσιμες λύσεις και να τις εφαρμόσουν στην πράξη.

Η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, που είναι ένα πολύπλοκο θέμα, μπορεί να τρομάξει τους εκπαιδευτικούς στο πρώτο στάδιο. Για να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διδασκαλίας, πρώτα, οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι ανάπτυξης προγραμμάτων θα πρέπει να επικεντρωθούν στα σχέδια μαθήματός τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν μια συναρπαστική και πειραματική μεθοδολογία και περιεχόμενο κατάλληλο για τις σχετικές ηλικίες και το σημαντικότερο, θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα πρόγραμμα σπουδών που βαθμολογήθηκε επιστημονικά ως προς τα συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Εκτός αυτού, αναμένεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές ευκαιρίες που παρέχονται, στις τάξεις τους. Από αυτή την άποψη, το έργο STEM4CLIM8 θα χρησιμεύσει ως μια προσιτή και αποτελεσματική πηγή για τους εκπαιδευτικούς. Τα σχέδια μαθήματος που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, τα παιχνίδια Minecraft στα οποία ενσωματώνεται η κλιματική αλλαγή και η κονσόλα υπολογιστή με βάση το Raspberry Pi είναι μερικά από τα σημαντικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής. Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση αυτών των εργαλείων θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα του έργου.

 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΤΟΥ STEM4CLIM8: Facebook / Twitter