STEM4CLIM8 Projesi 2

Ulusötesi Toplantısı 11 Kasım 2021'de sanal ortamda yapıldı. Toplantıya CIVIC'den Rosa Amaro, HESO'dan Maria Panagiotopoulou, PAÜ'den Meltem Balaban ve Arzu Yakar, ATERMON'dan Geroge Papaioannou ve NUCLIO'dan Gustavo Rojas katıldı.

Sanal ortamda yapılmasına rağmen, toplantı, proje ortaklarının yeniden bir araya gelmesi, projenin ilerlemesi ve gelecekteki faaliyetlerini tartışılması için güzel bir fırsat oldu. Toplantıda özellikle birinci ve ikinci fikri çıktılara yönelik faaliyetlerle ilgili ayrıntılı bir  güncellemenin yanı sıra, yaygınlaştırma ve kaliteye ilişkin önemli gelişmeler tartışıldı.

Proje ortakları, IO1 faaliyetlerinin tümünün başarıyla tamamlanmış olmasından ve IO2 faaliyetlerinin de şu anda başarılı bir şekilde devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Genel olarak, çok verimli bir toplantı yapıldı ve proje ortakları, şimdiye kadar projenin yönetimi ve geliştirilmesinden ve üretilen proje sonuçlarından memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Mayıs 2022'de yapılacak olan resmi toplantıdan sonra ek güncellemeler yapılacaktır.