Proje hakkında

Scroll to content

Problem:

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikten oluşan STEM konularının geleceğin ekonomisinin anahtarı olacağı bilinen bir gerçektir. Iş tanımlarının artan teknolojiye ve bilimsel anlayışa bağlı olması nedeniyle, gençler en azından STEM konularında güçlü bir temel seviyede bilgiye ihtiyaç duyacaklardır.

Ama bunun ötesinde, STEM muhtemelen çevreyle ilgili endişelendirici konularda karar vermekte, daha büyük yenilikler ve gerekli teknolojik ayarlamalarla toplumu iklim değişikliğine karşı korumakta olacaktır.

Bu nedenle, birçok ülkede, öğretmenler bazı STEM konularını doğru öğretmek için yetersiz donanıma sahip olduklarını ve öğrencilerini benzer bir şekilde iş dünyasına ve gerçekten STEM beceri ve bilgisinin gerekli olduğu dünyaya girme zamanları geldiğinde onları yetersiz donanımla bıraktıklarını bildirmektedirler. STEM4CLIM8'in çözmeyi denemek ve telafi etmek niyetinde olduğu açık sorun budur.

Çözüm:

STEM4CLIM8 projesi, özel bir konsol ve ilgili öğrenim materyallerinin montajı ile yukarıda belirtilen sorunun çözülmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Konsol sadece öğrenme araçları için bir platform olarak değil, fiziksel bilgisayar kullanarak kendi senaryolarını ve oyunlarını programlama ve oluşturma ile bir öğrenme aracı olarak da kullanılacaktır. Bunun yanında, gençlere çevre bilinci ve farkındalık hissesiyle birlikte pratik bilgi ve STEM mükemmelliğini birleştiren ilgi çekici ve sempatik dersleri vermek için konsolu kullanan öğretmenlere destekleyici ders planları sağlanacaktır.

Bunların hepsi öğretmenlerin, diğer kullanıcıların ve uygulayıcıların soru sormalarına, tavsiye almalarına, birbirleriyle etkileşimlerine izin verecek ve uçbirimler arası desteği sağlamak ve proje kaynaklarını daha fazla geliştirmek için STEM4CLIM8 Kulübü tarafından daha organik bir şekilde desteklenecektir.

Proje hedefleri:

Proje aşağıdaki hedefleri içermektedir:

  • STEM öğretiminde daha pratik ve ilgi çekici yaklaşımlar geliştirmede öğretmenleri ve diğer eğitimcileri desteklemek
  • Bu yeni STEM ve çevresel öğrenme yaklaşımlarını destekleyen bir dizi materyal ve kaynak geliştirmek ve çocuklar ve gençler arasında çevre bilincinin yansıra onların
  • STEM becerilerini ve istihdam edilebilirliğini artırmak
  • Bilgi paylaşımını ve destekleyici kaynakların ve konsolun erişimini genişletebilecek sanal bir kulüp aracılığıyla  STEM alanlarındaki öğretmenler ve diğer eğitimciler için bir uygulama topluluğu oluşturmak