Σχετικά με το έργο

Scroll to content

Το πρόβλημα:

Δεν είναι μυστικό ότι τα STEM μαθήματα - που αποτελούνται από τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά - είναι πιθανό να είναι το κλειδί για την οικονομία του μέλλοντος. Καθώς οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και την επιστημονική κατανόηση, έτσι οι νέοι θα πρέπει όλο και περισσότερο να έχουν ισχυρή βάση στα STEM μαθήματα τουλάχιστον. Αλλά πέρα από αυτό, το STEM πιθανότατα θα αποδειχθεί καθοριστικό για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβληματισμών, προστατεύοντας την κοινωνία από την κλιματική αλλαγή μέσω μεγαλύτερης καινοτομίας και απαραίτητης τεχνολογικής προσαρμογής.

Είναι, λοιπόν, ατυχές το γεγονός ότι σε πολλές χώρες, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι αισθάνονται ανεπαρκείς για να διδάξουν κάποια βασικά μαθήματα, αφήνοντας τους μαθητές τους δυνητικά παρομοίως ανεπαρκείς όταν έρθει η ώρα να μπουν στον κόσμο της εργασίας, και μάλιστα στον ευρύτερο κόσμο, όπου οι δεξιότητες και οι γνώσεις μπορεί να είναι απαραίτητες. Αυτό είναι το σαφές πρόβλημα που προτίθεται να εξετάσει και να αντιμετωπίσει το STEM4CLIM8.

Η λύση:

Το έργο STEM4CLIM8 στοχεύει να βοηθήσει στην επίλυση του προαναφερθέντος προβλήματος συνθέτοντας μια ειδική κονσόλα και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Η κονσόλα θα λειτουργεί όχι μόνο ως πλατφόρμα για εργαλεία εκμάθησης, αλλά και το ίδιο θα αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, με προγραμματισμό και δημιουργία σεναρίων και παιχνιδιών με τη χρήση των Physical Computing. Συνοδευτικά της κονσόλας θα είναι ένα σύνολο σχεδιασμένων μαθημάτων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη χρήση αυτής της κονσόλας, για την παροχή σχετικών και ελκυστικών μαθημάτων στους νέους, που συνδέουν την αριστεία των στελεχών και την πρακτική γνώση με μια αίσθηση περιβαλλοντικής συνείδησης και συνειδητοποίησης.

Στόχοι του Έργου:

Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Την υποστήριξη των δασκάλων και άλλων εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη πιο πρακτικών και ελκυστικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία.
  • Την ανάπτυξη ενός συνόλου υλικών και πόρων που υποστηρίζουν αυτές τις νέες προσεγγίσεις STEM και περιβαλλοντικών μαθημάτων
  • Την προώθηση των STEM δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των παιδιών και των νέων, καθώς και την αίσθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης.
  • -Να δημιουργήσει μια κοινότητα πρακτικής για δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς στο STEM, μέσω ενός εικονικού κλαμπ, που θα είναι σε θέση να μοιράζεται τις γνώσεις και να διευρύνει την προβολή της κονσόλας και των πόρων υποστήριξης.