Στην ATERMON, προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της εφαρμοσμένης έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, ενώ πειραματιζόμαστε συνεχώς με καινοτόμες ηλεκτρονικές λύσεις για τη διάδοση της γνώσης. Η ομάδα απαρτίζεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την τεχνική συμβουλευτική, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη συγγραφή περιεχομένου και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Η αποστολή μας είναι να σχεδιάσουμε λύσεις στις Τεχνολογίες Πληροφοριακών Εφαρμογών για E&T βάσει μοντέλων Gamification. Οι αξίες μας εξυπηρετούν τις έννοιες της ανοιχτής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και της εξατομικευμένης μάθησης σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο που δεν θα επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.